Contect : 089-799-1825


BOOSTER PUMP WATER
เป็นปั้มชนิดแรงดันคงที่ส่งน้ำขึ้นตามอาคารสูง ให้ปริมาณของ flow มาก และมีความต่อเนื่องในการใช้งาน และสามารถกำหนดสเปกการใช้งานได้ตามต้องการ
BOOSTER PUMP WATER


BOOSTER PUMP WATER