Contect : 089-799-1825


 WATER PUMP

Close-Coupled Centrifugal pump เป็นปั้มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง วัสดุมีทั้ง เหล็กหล่อ สแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อนสูง สามารถใช้ได้กับน้ำสะอาด มีการบำรุงรักษาง่าย

End suction Centrifugal pump
เป็นปั้มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ประเภทต่อยอย couping ระหว่างหัวปั้มกับมอเตอร์ มีประสิทธิภาพในการทนการกัดกร่อนสูง สามารถใช้กับน้ำได้ทุกชนิด เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Self-primimng pump
เป็นปั้มชนิดที่ล่อน้ำด้วยตัวเอง ที่มีแรงสูบน้ำสูง ใบพัดมีลักษณะกึ่งเปิดทำให้เกิดการติดขัดของใบพัดได้ยากขึ้น เหมาะสมสำหรับงานระบบน้ำเสียที่มีตะกอน
Close-Coupled Stainless Steel Centrifugal Pump


Close-Coupled Sanitary Centrifugal Pump


ALW(Close-Coupled Centrifugal Pump)
 


End Suction Centrifugal Pump
 
 


End Suction Centrifugal Pump Sus


Self-Primimng Pump


Submersible Pump Sus


ZW(End Suction Self Priming Pump)


 Multistage Centrifugal Pump