Contect : 089-799-1825


CONTACT US

บริษัท เอ. เอ. เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ 754/37 หมู่ 1 ซอยมังกร-นาคดี ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2174-4718-9, 08-9799-1825, 08-1786-5588 โทรสาร 0-2174-4918 อีเมล์ aasengineering1906@gmail.com

ผู้นำเข้าและจำหน่ายปั้มอุตสาหกรรมในโรงงานบริการซ่อมและ Overhaul ปั้มอุตสาหกรรมทุกชนิดและ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปั้มทุกชนิดโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี รับติดตั้ง วางระบบปั้มอุตสาหกรรมทุกชนิด<